dimecres, 23 de febrer del 2011

Se descubren restos de la antigua muralla en Ciutadella


Les obres de reforma de la Joieria Coll Bagur de Ciutadella han posat al descobert les restes testimonials de l’antiga murada en el nivell del paviment.

L’arqueòloga Elena Sintes ha fet el seguiment de les obres a l’establiment, ubicat al marge comercial de la Plaça des Pins.

Segons apunta, les restes aparegudes corresponen a pedra i morter antic, amb la hipòtesi de ser el material de reblert o bé de l’antiga murada medieval o de la més moderna.

Les obres no interferiran en la conservació de les restes, que quedaran cobertes amb un material protector per davall del nou paviment.

La troballa queda documentada per al futur i es vincula a les restes de la murada aparegudes durant les recents obres de reforma de la plaça.

FUENTE:Diari Menorca, versión digital, 24/02/2011,http://www.menorca.info/menorca/441723/reforma/d/local/als/pins/descobreix/restes/l/antiga/murada/ciutadella